Εταιρεία

15 χρόνια λειτουργίας.

Τα προϊόντα μας έχουν γνωστοποίηση από τον εθνικό οργανισμό φαρμάκων ΕΟΦ.