Εταιρεία

17 χρόνια λειτουργίας.

Τα προϊόντα μας έχουν γνωστοποίηση από τον εθνικό οργανισμό φαρμάκων Ε.Ο.Φ.